понеделник, 7 септември 2020 г.

Ефирен вълнов акумулатор на Хари Периг

Хари Периго е електроинженер, изобретател и създател на етерен акумулатор, който събира етерна енергия и я трансформира в електрическа. 

 

Периго демонстрира своето устройство на 14 декември 1917 г. То представлява 3 дървени плочки, всяка от които има набити 100 пирона или винта, около които е навита танка медна тел и всеки пирон представлява една бобина. 100-те бобини на една плочка са свързани помежду си по специален начин, така че да поляризират и деполяризират електромагнитните вълни, да създават съпротивление и да натрупват енергия. 3-те блока по 100 бобини от своя страна са свързани помежду си. Към плочките с бобини има и свързана антена, излъчваща радиовълни, както и генератор на трептения. 

 

За преобразуване на енергията от ефира в електрическа, Периго използва специален трансформатор. С този трансформатор той може да получи всяка стойност на напрежение и мощност. 

 

Устройството, което сглобява, монтира на електромобила си и вози жена си по време на демонстрацията, карайки без никакви други източници на захранване. 


Ето снимки  на устройството на Периго:
С този трансформатор Периго превръща натрупаната енергия от плочките с бобини в електрическа:
Това е горната или положителна плочка на вълновия акумулатор, която съдържа 100 бобини:


Изолация в средата между долната и горната плочка:Средна плочка със 100 бобини:


Ето и долната плочка със 100 бобини:

Какво е постигнал Хари Периго?

С мощност от ватове той генерира вълни, които му носят киловати енергия от ефира, нужни за захранване на неговия електромобил.


Източник на основното съдържание:

http://www.rexresearch.com/perrigo/perrig.htm


Всеки заем води до създаване на нови пари

 Сигурно ще се шокирате, но всеки един заем води до 90% напечатване на пари, които могат да бъдат създадени от нищо. Заемите от международни...