сряда, 17 май 2023 г.

Чудо трансформатор поддържа напрежение без захранване

Комбинацията от 2 трансформатора се нуждае от първоначално подаден ток от акумулатор с мощност не повече от 60 W, като затвореният кръг генерира в пъти по-голяма мощност (10 KW и повече, в зависимост от мощността на трансформаторите). След това захранването от акумулатора отпада и веригата се самовъзбужда, а инверторът за мощност 60 W поддържа честотата.

Подаденият сигнал от инвертора е управляващ, а 2-та трансформатора работят напълно независимо от управляващия сигнал и възпроизвеждат в пъти по-голяма мощност.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Компании, изплащащи най-високи дивиденти за 2023 г.

Ето и списък с най-големите платци на дивиденти в процентно съотношение спрямо цена на акция за 2023-та година: Petrobras – това е бразилск...