събота, 20 май 2023 г.

Какво е инфлация и намаляване на покупателна способност?

Всяка година цените на стоките растат и можем с едни и същи пари да си купим все по-малко неща. Точно това е инфлация и намаляване на покупателна способност. Ако искате да видите реалната инфлация и да сравните спрямо предходна година, то с едни и същи пари купувате едни и същи стоки и по количеството им разбирате колко процента е реалната инфлация в момента спрямо предходна година и колко пари не ви достигат, за да купите съответните стоки, които са едни и същи.


Защо се получава инфлацията?

Живеем в такива времена, че книжните пари и валути нямат никакво покритие, а се пускат в обръщение нови и нови пари чрез заеми. Започват големите покупки и това качва цената на стоките и услугите. Винаги могат да се създадат нови и нови пари. 


Нямате си на идея колко големи са валутни резерви на БНБ и МВФ и как могат да се увеличават при дефицит на книжни пари. Те са уж резерви, но се злоупотребява с тях. Международният валутен фонд отпуска заеми, но печата и пари. Затова всеки заем води до инфлация и нови банкноти.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Компании, изплащащи най-високи дивиденти за 2023 г.

Ето и списък с най-големите платци на дивиденти в процентно съотношение спрямо цена на акция за 2023-та година: Petrobras – това е бразилск...